parlament

Accessory
Etimologia: de parlar1 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. dret constitucional i ciències polítiques
  1. Assemblea legislativa d’un estat, nació, regió, etc., els poders de la qual són regulats, generalment, per la constitució.
  2. història A la corona catalanoaragonesa, assemblea convocada pel rei per tal de prendre acords i obtenir favor, consell i ajuda dels estaments.
 2. literatura
  1. Discurs.
  2. Col·loqui.
  3. teatre En una obra teatral, relació llarga en prosa o en vers.