paròdia

Accessory
Partició sil·làbica: pa_rò_di_a
Etimologia: del ll. parōdia, i aquest, del gr. parōdía, íd. 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení
  1. Imitació burlesca d’una obra seriosa.
  2. Allò que vol semblar una cosa i no l’és.
  3. Imitació burlesca, irònica.
    1. literatura Imitació burlesca d’una obra artística literària o musical, amb intenció satírica, humorística o crítica.
    2. música Imitació i reelaboració d’una música coneguda.