parola

Accessory
Homòfon: perola
Etimologia: de l’it. parola ‘paraula, parla’ 1a font: s. XX, Ruyra
Body
    femení
  1. Verbositat, abundància excessiva de paraules.
  2. tenir bona parola Tenir facilitat de paraula.
  3. tenir molta parola Ésser molt parler.