pàrvul
| | pàrvula

Accessory
Etimologia: del ll. parvŭlus, dimin. de parvus, -a, -um ‘petit’ 1a font: s. XIX
Body
masculí i femení Infant, especialment alumne d’un parvulari.