passatge

Accessory
Etimologia: de passar 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. obsolet Acció de passar.
 2. música Transició d’un to a un altre.
  1. obsolet Lloc per on hom passa.
  2. [abreviatura ptge.] especialment Carrer curt, galeria entre dos carrers, reservat als qui van a peu. El passatge del Rellotge.
 3. història del dret català Exacció que cobraven els batlles reials, barons i universitaris pel trànsit de bestiar o d’esclaus pel seu territori.
 4. literatura Porció indefinida, però generalment no llarga, d’una composició literària, musical, etc., que ofereix una certa particularitat. Un passatge notable. Un passatge difícil.
 5. transports
  1. marina, marítim Preu que hom paga per ésser transportat en una embarcació.
  2. per extensió Preu que hom paga per ésser transportat en qualsevol vehicle de transport col·lectiu.
  3. Taló o justificant que rep un viatger com a comprovant en pagar l’import d’un viatge, bitllet.
  4. Conjunt dels passatgers que viatgen en una embarcació, en un avió, en un autobús, etc.