patètic
| | patètica

Accessory
Etimologia: del ll. td. pathetĭcus, -a, -um, i aquest, del gr. pathētikós, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
    adjectiu
  1. Que desvetlla emocions penoses intenses. Parlava sempre en un to patètic.
  2. nervi patètic anatomia animal Nervi del crani que té origen en el cervell mitjà i innerva el múscul oblic superior de l’ull.