penis

Accessory
Etimologia: del ll. penis, íd., ‘cua; pinzell’
Body
    masculí anatomia animal
  1. Òrgan masculí erèctil que serveix per a la còpula i la micció, situat davant la símfisi del pubis.
  2. En els artròpodes, part final de l’aparell reproductor masculí, on desemboca el canal ejaculador, constituïda per l’edeagus.