pentinat

Accessory
Compareu: pentinada
Etimologia: de pentinar
Body
    masculí
  1. Agençament dels cabells, manera com són disposats. Prova de fer-te un altre pentinat.
  2. Pentinament.