per capita*

Accessory
Pronúncia: perkápita, pərkápitə
Etimologia: expressió ll., ‘per cap’ (lit. ‘per caps’, ll. capĭta, pl. de caput, -ĭtis), ‘individualment’
Body
locució adverbial i locució adjectiva Locució que significa ‘per cap’, ‘individualment’. Renda ‘per capita’.