per se*

Accessory
Pronúncia: persé
Etimologia: [locució llatina]
Body
locució adverbial i locució adjectiva Locució que significa ‘per si mateix’. No tots els descobriments científics són positius ‘per se’. Considera que l’educació és un valor ‘per se’.