perill

Accessory
Etimologia: del ll. perīcŭlum ‘assaig; perill’ 1a font: s. XIII, Desclot
Body
    masculí
  1. Estat o situació d’una persona o d’una cosa que corre un risc.
  2. Contingència o possibilitat imminent que s’esdevingui algun mal. Ens amenaça un gran perill. Hi havia perill de la vida.
  3. Situació o cosa en què existeix la dita possibilitat. Afrontar un perill.