perir

Accessory
Homòfon: parir
Etimologia: del ll. perīre ‘anar-se’n del tot, desaparèixer, morir’, der. de ire ‘anar’; el verb perdé força en la major part del domini cat. per homofonia amb parir i, en canvi, es formà en alguns parlars l’intensiu diferenciador perperir 1a font: s. XII, Hom.
Body
verb intransitiu Deixar d’existir (un ésser viu, una obra, etc.). La seva obra no perirà mai.