perla

Accessory
Etimologia: d’origen incert, probablement del ll. *pĕrnŭla, dimin. de pĕrna ‘mena d’ostra’, ja que les perles eren tingudes per un tros de nacre, que forma la conquilla de les ostres 1a font: 1271
Body
  femení
  1. Concreció nacrada de forma esfèrica o esferoidal, que sol formar-se a l’interior de la conquilla d’alguns mol·luscs, molt apreciada en joieria.
  2. perla barroca Perla natural mal feta, molt apreciada per la seva raresa.
  3. perla cultivada (o artificial) Perla obtinguda de l’ostra perlera en empeltar-li un tros de teixit d’una altra ostra perlera que envolta un nucli artificial de nacre.
  4. perla falsa Perla feta amb materials de vidre iridescent.
  5. perla japonesa Excrescència de la conquilla de l’ostra, utilitzada en joieria després d’omplir-la de cera a fi de reforçar-la.
  1. Petit glòbul o gota comparable a una perla.
  2. agricultura Part opaca del gra d’arròs del qual hom ha llevat la testa.
  3. arquitectura Cadascun dels adorns tallats en renglera, a manera de conques esfèriques, en una motllura.
  4. farmàcia, indústria farmacèutica Forma farmacèutica esfèrica, tova, semblant a les càpsules, però massissa.
  5. indumentària Boleta foradada pel centre a fi de poder cosir-la sobre una tela.
  6. tipografia Caràcter de lletra de quatre punts.
  7. perla de caverna petrografia Bola calcària blanca que hom pot trobar en concrecions de les cavitats formades per la deposició de capes concèntriques al voltant d’un petit nucli.
 1. figuradament Allò que sembla perfecte o molt excel·lent en el seu gènere. Aquesta minyona és una perla.
 2. entomologia Insecte de l’ordre dels plecòpters i de la família dels pèrlids (Perla maxima), d’ales membranoses i reticulades i que es troba a la vora de les aigües corrents.
 3. heràldica
  1. Pal que sortint del centre de la punta de l’escut es divideix, en arribar al centre, en dues branques iguals que acaben en els dos angles del cap.
  2. en perla Dit de les figures llargues posades en la direcció pròpia de la perla.
 4. plural jardineria Nom donat en jardineria a la composta Anaphalis margaritacea.
 5. motors
  1. Residus de la combustió acumulats a cadascun dels dos elèctrodes de la bugia d’un cilindre d’un motor d’encesa per guspira, que arriba a unir els dits elèctrodes i impedeix el salt de la guspira.
  2. Pana deguda a la formació de la perla en una bugia. El motor s’ha parat; té perla.
 6. assaig a la perla química analítica Tipus d’assaig per via seca basat en el fet que determinades substàncies foses en l’extrem d’un fil de platí formen perles que prenen diferents colors segons la natura del catió a analitzar.