permetre

Accessory
Etimologia: del ll. permittĕre, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    verb
  1. transitiu Donar llibertat, no impedir de fer alguna cosa. El governador no permeté la manifestació. No sé com li permeten aquestes disbauxes.
  2. pronominal Prendre’s la llibertat de fer una cosa. M’he permès d’entrar sense trucar.