persuasible

Accessory
Partició sil·làbica: per_su_a_si_ble
Etimologia: del ll. persuasibĭlis, íd.
Body
adjectiu Capaç d’ésser persuadit.