pesca

Accessory
Etimologia: de pescar 1a font: 1446
Body
  femení
  1. Acció de pescar;
  2. l’efecte.
 1. pesca
  1. Conjunt de tècniques i activitats mitjançant les quals l’home agafa peixos de l’aigua dels rius i dels llacs o de la mar i, per extensió, crustacis, mol·luscs i d’altres éssers que hi viuen. Pesca d’altura. Pesca a l’encesa.
  2. Peix que hom ha pescat.
  3. pesca a la llum Pesca d’encerclament que atrau el peix per mitjà de la llum.
 2. esports Conjunt d’activitats relacionades amb la captura del peix, per esbarjo i sense finalitats lucratives.
 3. informàtica i dret penal Pràctica fraudulenta consistent a simular una identitat falsa, sovint per suplantació de la identitat d’una persona o un organisme determinats, sigui per correu electrònic, en una trucada o per altres mitjans, amb l’objectiu d’incitar les possibles víctimes a fer una acció que permeti robar-los dades personals, habitualment dades credencials o números de targeta de crèdit.