pestanya

Accessory
Etimologia: d’origen incert, segurament preromà indoeuropeu, d’una arrel p(e)stana- que en altres llengües indoeuropees designa petits elements anatòmics que pengen 1a font: s. XIV, Alcoatí
Body
  femení
  1. anatomia animal Cadascun dels pèls rígids i sedosos que neixen a les vores de les parpelles.
  2. pestanya vibràtil citologia Cili.
  1. Part estreta i sortint o rebava a la vora d’una cosa.
  2. arts gràfiques Cadascun dels dos doblecs laterals de la coberta o de la sobrecoberta, i que solen ésser impresos amb notícies editorials, amb crítica de l’obra, etc.
  3. construcció Rebava que voreja la part superior d’una finestra.
  4. informàtica Element gràfic de la interfície d’un programa que permet, mitjançant un clic, navegar entre diferents seccions d’informació sense canviar de finestra.
  5. marina, marítim Extrem del braç d’una àncora, sota la part plana de l’ungla de la qual forma part o a la qual fa de suport.