petó

Accessory
Etimologia: dissimilació del cat. ant. i dial. potó, de creació expressiva, com altres mots semblants en altres parlars, com el mateix pot ‘llavi’ en oc. i en cat. ant., d’una arrel pott- que significà bàsicament ‘llavi’ 1a font: s. XVII
Body
masculí Acte de tocar amb els llavis una persona o alguna cosa cloent-los i descloent-los en el moment del contacte, tot produint un petit soroll característic. Li va fer un petó a la boca.