piano2

Accessory
Partició sil·làbica: pi_a_no
Etimologia: de l’it. piano ‘suau, fluix’
Body
masculí música En una partitura musical, indicació que, en el passatge afectat, cal reduir la intensitat sonora de l’instrument o instruments.


Vegeu també:
piano1