plàcid
| | plàcida

Accessory
Etimologia: del ll. placĭdus, -a, -um, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
adjectiu Tranquil, quiet, en calma, en pau. Una nit plàcida.