planter

Accessory
Etimologia: de planta 1a font: 1447
Body
    masculí
  1. agricultura
    1. Lloc on es crien les plantes, especialment si són destinades a ésser trasplantades.
    2. Planta jove, especialment la destinada a ésser trasplantada.
    3. per extensió Conjunt de plantes plantades en un mateix terreny.
  2. figuradament Lloc de formació de gent amb capacitat específica per a una activitat professional determinada. Aquesta escola normal és un veritable planter d’excel·lents mestres.