plantilla

Accessory
Etimologia: del cast. plantilla
Body
  femení
 1. indústries del calçat
  1. Sola damunt la qual els sabaters formen una sabata.
  2. Peça de cuir, pell, suro, etc., en forma de sola, que cobreix, per la seva cara interior, la sola d’una sabata.
 2. Part d’una calça, d’una mitja, etc., que correspon a la planta del peu.
  1. Cens laboral dels treballadors d’una empresa, classificats per grups i categories professionals.
  2. esports Conjunt de jugadors que integren un equip.
 3. dibuix Instrument consistent en una peça plana i prima els contorns del qual o dels buits que pot tenir permeten, en resseguir-los amb un instrument de dibuix, d’obtenir dibuixos geomètrics, lletres, etc.
 4. informàtica Cadascuna de les fórmules d’interpolació utilitzades en el disseny amb ajuda d’ordinador que permeten de variar la forma d’una corba o d’una superfície si hom varia la posició dels punts pels quals aquestes passen o s’aproximen.
 5. oficis manuals i tecnologia Peça retallada de manera que la seva figura i les seves dimensions corresponguin a les de la peça que hom vol obtenir i que, aplicada damunt la primera matèria de la dita peça, permet de donar-li la forma i les dimensions adequades.