plastificar

Accessory
Etimologia: de plàstic
Body
    verb transitiu
  1. Recobrir una superfície amb plàstic o impregnar amb plàstic alguna cosa.
  2. Afegir un plastificant a alguna matèria.