plus1

Accessory
Etimologia: del ll. plus ‘més’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
adverbi antigament Més.


Vegeu també:
plus2