poble

Accessory
Homòfon: pobla
Etimologia: del ll. popŭlus, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
  masculí
  1. El conjunt dels habitants d’un país units per vincles naturals i socials. El poble català.
  2. Conjunt d’individus d’una mateixa ètnia, cultura, religió, etc. El poble jueu.
 1. Els habitants d’una ciutat, vila, etc.
 2. Gent comuna d’una població. Gent del poble.
  1. Població petita, poblat, inferior a una vila o a una ciutat. Poble de muntanya. És un poble de mala mort.
  2. poble de contribució A l’antic règim, lloc o vila que gaudia del dret de carretatge.
  3. pobles de la mar història Confederació de pobles del Pròxim Orient Antic que des de mitjan segle XIII fins a començament del XII aC alteraren profundament la història i la demografia d’aquesta zona.
  1. litúrgia Conjunt de fidels que participen en un acte litúrgic. El poble respon amén.
  2. poble de Déu (o poble sant) judaisme i cristianisme Designació del poble d’Israel en tant que poble escollit per Déu i objecte de l’Aliança, designació que el Nou Testament estén a l’Església.
 3. poble castell Nom donat a determinats pobles del Camp de Túria, amb relació a la utilització de les aigües per al regatge que formen part del Sindicat dels Castells.