pobresa

Accessory
Etimologia: de pobre 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
  1. Mancança o gran escassetat del necessari per a viure.
  2. dret civil Condició de qui es troba en un estat de misèria relatiu o es veu privat, no ja del sosteniment, sinó dels mitjans necessaris en certes eventualitats, com és ara la malaltia.
  3. benefici de pobresa dret processal Dret de justícia gratuïta que tenen tots els qui poden demostrar uns ingressos o recursos econòmics que no superin el doble del salari mínim interprofessional.
 1. Qualitat de pobre.
  1. Escassetat, insuficiència. La pobresa d’una llengua. Pobresa de mitjans, d’idees.
  2. economia Situació relativa de determinades zones o països, respecte a d’altres de considerats com a rics, que incideix fonamentalment en un repartiment desigual de la renda.
 2. cristianisme Virtut moral que ordena la conducta humana amb relació als béns d’aquest món i que pot exigir fins el despreniment material voluntari.