poesia

Accessory
Partició sil·làbica: po_e_si_a
Etimologia: del ll. poēsis, i aquest, del gr. poíēsis, íd., der. de poiéō ‘fer’ 1a font: 1490, Tirant
Body
  femení literatura
  1. Art d’expressar, de traduir en forma concreta, el contingut espiritual propi, mitjançant paraules disposades segons unes determinades lleis mètriques.
  2. poesia popular Poesia creada pel poble a partir de la seva necessitat d’expressar unes vivències humanes elementals i permanents i en la qual es reconeix com a tal poble.
  3. poesia visual Tipus de manifestació poètica que, per damunt de tot, confia en el poder d’atracció i comunicació visual dels elements compositius de l’obra.
  1. Obra en vers.
  2. Gènere d’obres escrites en vers. Poesia lírica, èpica, dramàtica.
  3. Conjunt d’obres poètiques d’un poeta o de diversos poetes, produïdes en un període determinat, o en una llengua determinada, etc. La poesia de Virgili. La poesia clàssica. La poesia francesa.
  1. Bellesa de contingut i de forma d’una obra literària, que commou delitosament el cor i la imaginació. Una obra plena de poesia.
  2. per analogia La poesia d’un paisatge.