policia

Accessory
Partició sil·làbica: po_li_ci_a
Etimologia: del ll. politīa, i aquest, del gr. politeía ‘organització política, govern’ 1a font: s. XIV, Eiximenis
Body
 1. femení dret administratiu
  1. Organització i reglamentació internes d’un estat, d’una col·lectivitat.
  2. especialment Reglaments establerts per al manteniment de l’ordre i la seguretat pública.
 2. femení
  1. dret administratiu i ciències militars Cos o força que vetlla pel compliment d’aquests reglaments.
  2. policia judicial dret processal Cos de funcionaris públics, militars i administratius, al servei del jutge i del ministeri fiscal.
  3. policia secreta Policia que no porta uniforme.
 3. masculí i femení Agent de policia. Un policia molt atent.