polsador
| | polsadora

Accessory
Etimologia: de polsar1
Body
  1. adjectiu i masculí i femení Que polsa.
  2. masculí electrotècnia i tecnologia Dispositiu amb un botó que, en ésser pitjat, produeix el tancament o l’obertura d’un o més circuits elèctrics. Hom l’anomena també botó polsador.
  3. polsador de trama indústria tèxtil Mecanisme dels telers automàtics que controla per mitjans mecànics, elèctrics, fotoelèctrics o electrònics la bitlla de trama, i que quan hi queden poques espires de fil disposa que es faci el canvi de bitlla o de llançadora.