pop1

Accessory
Etimologia: del cat. i dial. polp, del ll. pŏlўpus, i aquest, del gr. polýpous, íd., literalment ‘de molts peus’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí
  1. zoologia Nom genèric dels mol·luscs octòpodes de la família dels octopòdids, bentònics, lleugers, amb vuit braços caçadors i ambulatoris, que canvien de color i expulsen núvols de tinta com a defensa, comestibles i molt apreciats per la seva carn. El pop més conegut és el pop comú o pop roquer (Octopus vulgaris), depredador ferotge que habita en fons de roca o de sorra.
    1. manutenció, emmagatzematge Element d’alguns aparells elevadors com les grues que s’obre i es tanca com els dits d’una mà i permet d’agafar ferralla, fustes, pedres, etc.
    2. Utensili per a subjectar paquets a la baca del cotxe o en un altre lloc, consistent en una o més tires de goma elàstica resistent que porten uns ganxos metàl·lics als extrems.  2. Vegeu també:
    pop2