pornografia

Accessory
Partició sil·làbica: por_no_gra_fi_a
Etimologia: de pornògraf 1a font: 1868, DLCo.
Body
femení Representació, de qualsevol tipus, amb la finalitat d’excitar sexualment, feta, generalment, amb afany de lucre.