porxo

Accessory
Etimologia: del ll. pŏrtĭcus, -ūs ‘galeria porticada’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí arquitectura i construcció
    1. Espai cobert, limitat lateralment per columnes o pilars, adossat pel costat oposat al de les columnes a una façana.
    2. [sovint en pl] Galeria coberta, amb columnes o amb arcades, que tenen alguns edificis contigus en llurs façanes, davant les botigues i els portals d’entrada.
  1. porxada 1 2.
  2. Espai cobert al terrat d’algunes cases per a estendre-hi la roba quan plou.
  3. Golfa.
  4. Cobert format per tres parets i teulada que permet d’aixoplugar-s’hi o d’aixoplugar-hi vehicles, eines, bestiar, etc.