postgrau

Accessory
Partició sil·làbica: post_grau
Body
masculí ensenyament Cadascun dels cursos superiors que hom estudia després d’obtenir el grau de llicenciat.