pre-

Body
    Prefix, del llatí prae, que expressa:
  1. Prioritat en el temps. Ex.: prehistòria.
  2. Precedència i anunci de formes, moviments o activitats posteriors. Ex.: precristià, preromanticisme, precampanya.
  3. En sentit espacial, que una cosa és al davant d’una altra. Ex.: Prepirineus, prepalatal.