prefix

Accessory
Etimologia: del ll. praefixus, -a, -um, participi de praefigĕre ‘clavar al davant’ 1a font: 1839, DLab.
Body
    masculí [abreviatura pref.]
  1. gramàtica Afix afegit al principi d’un mot per formar-ne un altre.
  2. per extensió Signe o xifra que, eventualment, precedeix un conjunt de signes o xifres. El 39 és el prefix telefònic d’Itàlia.