prepotent

Accessory
Etimologia: del ll. praepotens, -ntis, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
adjectiu Superior en poder, molt poderós.