pres
| | presa

Accessory
Compareu: presoner 1 2
Etimologia: del ll. prehensus, -a, -um, participi de prehendĕre ‘agafar; copsar’ 1a font: s. XII
Body
adjectiu i masculí i femení Privat de llibertat, tancat en una presó. El portaven pres. Una roda de presos. Pres provisional o preventiu.