present2

Body
masculí Allò que hom ofereix en do a algú; regal. Li feu present d’una figureta de vori.


Vegeu també:
present1