pressa

Accessory
Etimologia: del ll. pressus, -a, -um, participi de prĕmĕre ‘estrènyer’, usat en combinacions com multitudo pressa ‘gentada atapeïda’, d’on ‘situació angoixosa’ i ‘ànsia’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
    1. Ànsia, viu desig, de fer ràpidament una cosa.
    2. córrer pressa (una cosa) Ésser urgent.
    3. de pressa locució adverbial Ràpidament.
  1. plural Acció de fer les coses atropelladament, sense esmerçar-hi el temps necessari. No em vinguis amb presses.