prevere

Accessory
Etimologia: del ll. td. presby̆ter, -tĕri, i aquest, del gr. presbýteros ‘més ancià’, comparatiu de présbys ‘ancià’ 1a font: s. XII, Hom.
Body
masculí cristianisme En l’Església Catòlica, les Esglésies Orientals i les episcopalianes, clergue que ha rebut els ordes majors i té la missió primordial de presidir la celebració de l’eucaristia.