processó

Accessory
Compareu: processió
Etimologia: del ll. processio, -ōnis ‘anar endavant’ 1a font: s. XIV
Body
    femení
    1. Conjunt de persones que desfilen ordenadament i solemnement amb algun fi públic, manifestació, desfilada. Processó cívica.
    2. especialment religió i litúrgia Cerimònia religiosa o litúrgica en la qual un grup d’eclesiàstics i fidels desfilen solemnement pels carrers o a l’interior de l’església, acompanyant una imatge, una relíquia, un personatge, mentre preguen, canten lletanies o salmegen.
    3. figuradament Corrua. Una processó de creditors, de sol·licitants.
  1. anar-li (a algú) la processó per dins Es diu de qui experimenta, sense manifestar-ho, un estat de torbació de l’ànim (por, disgust, pena, etc.).