produir

Accessory
Partició sil·làbica: pro_du_ir
Etimologia: del ll. producĕre ‘tirar endavant, produir’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  verb
 1. transitiu
  1. Generar, donar naixença. Cada animal produeix un seu semblant.
  2. Causar que quelcom sigui, s’esdevingui; originar. Les glàndules que produeixen la saliva.
  3. figuradament França ha produït grans homes. Això li produí una gran impressió. No produir cap efecte.
  4. Fabricar manufactura, elaborar primeres matèries i transformar-les en béns manufacturats. Una fàbrica que produeix camises.
  5. economia Procurar, ocasionar, un guany o una pèrdua.
  1. transitiu dret En estil forense, exhibir, presentar, fer aparèixer. Produir testimonis de descàrrec.
  2. pronominal Presentar-se, explicar-se, captenir-se davant la gent, de tal o tal manera. Produir-se, un actor, en públic. Ell sempre sabia com li calia produir-se.