profit

Accessory
Etimologia: del ll. profĕctus, -us, íd., der. del ll. proficĕre ‘aprofitar, avançar’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    masculí
  1. Avantatge, benefici, que hom treu d’una cosa. Hi hem treballat molt, però n’hem tret poc profit. Fer bon profit, mal profit, una cosa. Estudia amb profit.
  2. a (o en) profit de En benefici de, a favor de.
  3. bon profit! Expressió amb què hom s’adreça als qui mengen o acaben de menjar.
  4. bon profit li faci Paraules amb què hom denota que no enveja el profit aconseguit per altri.
  5. ésser un sac de mal profit Expressió referida a algú que, tot i menjar molt, està magre.
  6. fer profit (el menjar) Caure bé a l’estómac, digerir-lo bé.
  7. no cal dir mal profit li faci Expressió amb què es denota que algú té ben guanyat el profit aconseguit.