profunditat

Accessory
Etimologia: del ll. profundĭtas, -ātis, íd. 1a font: s. XIV, Metge
Body
    femení
  1. Qualitat de profund.
  2. Distància vertical o horitzontal que hi ha des d’un punt o una superfície a una superfície determinada; fondària. La profunditat del pou. La profunditat de l’aigua. Del davant al darrere de la casa hi ha una profunditat de trenta metres.
  3. profunditat de camp òptica Distància que defineix els límits d’una regió de l’espai tal que tots els objectes que hi són situats resten simultàniament enfocats per un aparell fotogràfic.
  4. profunditat de focus fotografia En una càmera fotogràfica, distància que hi ha entre dos plans paral·lels tals que, mentre la placa fotogràfica sigui situada entre ambdós plans, les imatges d’un mateix objecte resulten suficientment nítides.
  5. càrrega de profunditat armament i marina de guerra Recipient amb una potent càrrega explosiva que és llançat des d’embarcacions de superfície o des d’avions contra submarins submergits.