progenitor
| | progenitora

Accessory
Etimologia: del ll. progenĭtor, -ōris, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
  1. masculí i femení
    1. Avantpassat, aquell de qui procedeix en línia directa algú, alguna família.
    2. per extensió Espècies animals, vegetals, descendents d’un mateix progenitor.
    3. especialment Pare o mare.
  2. masculí plural Pare i mare.