protector
| | protectora

Accessory
Etimologia: del ll. protector, -ōris, íd. 1a font: 1653, DTo.
Body
  1. adjectiu Que protegeix.
  2. masculí i femení Persona que protegeix algú o alguna cosa. Un protector de les arts.
  3. masculí i femení especialment Persona encarregada de protegir els drets o interessos d’una comunitat.
  4. masculí Cosa que protegeix.
  5. adjectiu i masculí alimentació, indústries alimentàries Dit dels aliments que són rics en substàncies (sals minerals, oligoelements, vitamines, etc.) que intervenen en la regulació de processos metabòlics.
  6. grup protector química orgànica En una síntesi orgànica, grup funcional en el qual hom transforma un grup funcional original no estable en les condicions de la seqüència descrita.