provincial

Accessory
Partició sil·làbica: pro_vin_ci_al
Etimologia: del ll. provincialis, íd. 1a font: 1653, DTo.
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a la província.
  2. adjectiu i masculí i femení dret canònic Dit del superior o la superiora que exerceixen la potestat sobre una província religiosa.