pseudònim
| | pseudònima

Accessory
Partició sil·làbica: pseu_dò_nim
Etimologia: de pseudo- i -ònim 1a font: 1864, DLab.
Body
  1. adjectiu
    1. Dit de l’autor que amaga el seu nom sota un nom fals. Un autor pseudònim.
    2. Dit de l’obra d’un autor pseudònim. Un llibre pseudònim.
  2. masculí Nom fals emprat per un autor en lloc del seu.