pueril

Accessory
Partició sil·làbica: pu_e_ril
Etimologia: del ll. puerīlis, íd., der. de puer, -i ‘infant’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
adjectiu De nen, propi d’un nen. Una por pueril. Adduint motius puerils.