quadern

Accessory
Etimologia: del ll. vg. *quadernus, ll. quaternus, -a, -um, sing. del distributiu quaterni ‘de quatre en quatre’ 1a font: 1460
Body
    masculí arts gràfiques
  1. Conjunt d’alguns fulls de paper, impresos o en blanc, plegats i encaixats, generalment cosits, que formen com un llibre prim.
  2. Conjunt de quatre fulls de paper doblegats dues vegades pel mig i encaixats, que cosits formen qualsevol dels plecs de setze fulls d’un llibre.
  3. fascicle 3.
  4. Conjunt de cinc plecs de paper, la cinquena part d’una mà.